Tilskuddssatser for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter friskolelova-2019

Her finner du tilskuddssatsene for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede for 2019.

  • Satser for 2019 under kap. 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet. 
  • Satsene for 2018 er lagt til grunn og korrigeres med 2,9 % forventet lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler for en tredjedel av sine elever; kr 5 400 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 7 300 på studieforberedende utdanningsprogram. Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 prosent av følgende satser pr. elev, 1.1.2019:

NivåSatser
Særlig ressurskrevende elever  543 200
Nokså ressurskrevende elever  336 800

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!