Beregning av satser til skoler for funksjonshemmede, godkjent etter friskolelova § 2 f) - 2021

Grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede

Satsene til skoler for funksjonshemmede blir ikke beregnet på bakgrunn av fra KOSTRA-data. Det finnes ikke tilsvarende offentlige skoler å sammenligne med.

Det gis tilskudd etter to satser til skolene for funksjonshemmede:

  • en for særlig ressurskrevende elever
  • en for nokså ressurskrevende elever

Satsene for 2020 er lagt til grunn og korrigeres med 3,2 % forventet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021.

Satser 2021 til skoler for funksjonshemmede:

Satser for tilskuddSatser 2020 (avrundet)Forventet lønns- og prisvekst 2020 - 2021Satser 2021 (avrundet)
Særlig ressurskrevende elever   560 600 3,20 % 578 500
Nokså ressurskrevende elever 347 600 3,20 % 358 700

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!