Tilskuddssatser for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter friskolelova - 2021

Her finner du tilskuddssatsene for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede for 2021.

  • Satser for 2021 under kap. 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Satsene for 2020 er lagt til grunn og korrigeres med 3,2 % forventet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, og skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler. I tilskuddsordningen er det tatt hensyn til at læremidlene har en gjennomsnittlig levetid på tre år. Tilskuddet er kr 5 800 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 7 700 på studieforberedende utdanningsprogram.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2021:

NivåSatser
Særlig ressurskrevende elever 578 500
Nokså ressurskrevende elever 358 700
Beregning av satser til skoler for funksjonshemmede, godkjent etter friskolelova § 2 f) - 2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!