Tilskuddssatser for andre private skoler 2023

Her finner du tilskuddssatsene for Unge Sjømenns Kristelige forening – Skoleskipet Gann og Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet for 2023.

  • Satser for 2023 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Skolene gis 85 % av tilskuddssats per elev i henhold til utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi og Teknologi og industrifag for private videregående skoler i Norge.

Satser
Utdanningsprogram Sats per elev 2023
Elektro og datateknologi 176 700
Teknologi- og industrifag181 800

Skolene får i tillegg til tilskuddet per elev, et særtilskudd for ekstrakostnader ved skoledrift på skip.

Særtilskudd maritim drift
Skole Særtilskudd 2023
Unge Sjømenns Kristelige forening – Skoleskipet Gann 25 492 000
Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet 10 905 000