Tilskuddssatser for andre frittstående skoler 2022

Her finner du tilskuddssatsene for Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann og Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Skolene gis 85 % av tilskuddssats per elev i henhold til utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi og Teknologi og industrifag for frittstående videregående skoler i Norge.

SkoleSats per elev 1. januar 2022
Elektro og datateknologi 160 200
Teknologi- og industrifag 165 000

Skolene får i tillegg til tilskuddet per elev, et fast tilskudd for ekstrakostnader ved skoledrift på skip.

SkoleSærtilskudd til maritim drift 2022
Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann 24 943 000
Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet 10 670 000
For beregning av satser kan du se tilskuddssatser for videregående opplæring. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!