Tilskuddssatser for andre frittstående skoler 2022

Her finner du tilskuddssatsene for Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann og Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet for 2022. Satsene er oppdatert i henhold til endringer i RNB for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Skolene gis 85 % av tilskuddssats per elev i henhold til utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi og Teknologi og industrifag for frittstående videregående skoler i Norge.

Satser 2022
SkoleSats per elev 
Elektro og datateknologi160 600
Teknologi- og industrifag165 300

 

Skolene får i tillegg til tilskuddet per elev, et fast tilskudd for ekstrakostnader ved skoledrift på skip
SkoleSærtilskudd til maritim drift 2022
Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann24 943 000
Stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet10 670 000
For beregning av satser kan du se tilskuddssatser for videregående opplæring.