Tilskuddssatser for andre frittstående skoler – 2021

Her finner du tilskuddssatsene for Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann 2021.

Satser for 2021 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann gis 85 % av tilskuddssats pr. elev i henhold til utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi og Teknologi og industrifag for frittstående videregående skoler i Norge.

SkoleSats pr. elev
1. januar 2021
Elektro og datateknologi 168 600
Teknologi og industrifag 174 800

Skolene får i tillegg til tilskuddet per elev, et fast tilskudd for ekstrakostnader ved skoledrift på skip. 

SkoleSærtilskudd til maritim drift
Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann 24 311 000
Beregning av satser for Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann – 2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!