Satser 2019 – tiltak i grunnopplæringa

Her finn du satsar for tiltak i grunnopplæringa i 2019.

Satsar for 2019, under kapittel 225 postane 63-70 gjeldande frå 1.1.2019, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

 
Kap.PostOrdningForvaltarSats i 2019
225 63 Opplæring i samisk i grunnskolen    
Skoler innanfor samiske distrikt Embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Kr 571,- pr. klokketime
Skoler utanfor samiske distrikt Embeta i: Troms og Finnmark (inkl. fylka sør for Nordland), Nordland Kr 571,- pr. klokketime
Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk Embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Tilskottet dekkjer grunnløn for læraren. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
225 63 Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring Udir Embeta Kr 681,- pr. klokketime
225 64 Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak. Ordninga gjeld og dei som bur privat. Alle embeta Kr 89 693,- pr. barn pr. år (dvs. kr 8 969,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bud privat. Alle embeta Kr 195 182,- pr. barn pr. år
(dvs. kr 19 518,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
Grunnskoleopplæring for dei som søkjer om familiegjenforeining. Alle embeta Kr 89 693,- pr. barn pr. år (dvs. kr 8 969,- pr. barn pr. månad i 10 månader) 
Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat. Alle embeta Kr 206 240,- pr. barn pr. år
(dvs. kr 20 624,- pr. barn pr.  månad i 10 månader) 
Vidaregåande opplæring for dei som søkjer om familiegjenforeining. Alle embeta Kr 206 240,- pr. barn pr. år
(dvs. kr 20 624,- pr. barn pr.  månad i 10 månader) 
225 67 Opplæring i finsk i grunnskolen Udir FM i Troms og Finnmark Kr 571,- pr. klokketime.
Studiepermisjon for vidareutdanning i finsk Udir FM i Troms og Finnmark Tilskottet dekkjer grunnløn for læraren.
Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
Opplæring i finsk i vidaregåande opplæring Udir Embeta Kr 681,- pr. klokketime 
 225  70 Opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov.
Ordninga gjeld og for lærlingar, praksisbrevkandidatar  og lærekandidatar med kort butid i Noreg og svake norskdugleikar.
 Udir Kr 415,- pr. klokketime. Satsen kan bli avkorta ved stor søknadsmengde. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!