Satser 2018 – tiltak i grunnopplæringa

Satsar for 2018, under kapittel 225 postane 63-70 gjeldande frå 1.1.2018, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

 

Kap.PostOrdningForvaltarSats i 2018

225

 

 

 

63

 

 

 

Opplæring i samisk i grunnskolen

 

 

Skoler innanfor samiske distrikt

Finnmark  Troms  Nordland Nord-Trøndelag

Kr 555,- pr. klokketime

Skoler utanfor samiske distrikt

Finnmark (inkl. fylka sør for Nordland)

Troms  Nordland

Kr 555,- pr. klokketime

Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk

Finnmark  Troms  Nordland Nord-Trøndelag

Tilskottet dekkjer grunnløn for læraren. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.

225

63

Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring

Udir

Kr 662,- pr. klokketime

225

 

 

 

 

64

 

 

 

 

Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak. Ordninga gjeld og dei som bur privat.

Alle embeta

Kr 87 250,- pr. barn pr. år
(dvs. kr 8 725,- pr. barn pr. månad i 10 månader)

Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bud privat.

Alle embeta

Kr 189 866,- pr. barn pr. år (dvs. kr 18 987,- pr. barn pr. månad i 10 månader)

Grunnskoleopplæring for dei som søkjer om familiegjenforeining.

Alle embeta

Kr 87 250,- pr. barn pr. år
(dvs. kr 8 725,- pr. barn pr. månad i 10 månader)

Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat.

Alle embeta

Kr 200 623,- pr. barn pr. år (dvs. kr 20 062,- pr. barn pr.  månad i 10 månader)

Vidaregåande opplæring for dei som søkjer om familiegjenforeining.

Alle embeta

Kr 200 623,- pr. barn pr. år (dvs. kr 20 062,- pr. barn pr.  månad i 10 månader)

225

 

67

 

Opplæring i finsk i grunnskolen

Finnmark Troms

Kr 555,- pr. klokketime.

Studiepermisjon for vidareutdanning i finsk

Finnmark  Troms  / Udir

Tilskottet dekkjer grunnløn for læraren. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.

225

67

Opplæring i finsk i vidaregåande opplæring

Finnmark Troms  / Udir

Kr 662,- pr. klokketime

225

70

Opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov. Ordninga gjeld og for lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med kort butid i Noreg og svake norskdugleikar.

Udir

Kr 403,- pr. klokketime.
Satsen kan bli avkorta ved stor søknadsmengde.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!