Satsar 2021 – tiltak i grunnopplæringa

Her finn du satsar for tiltak i grunnopplæringa i 2021.

Satsar for 2021, under kapittel 225 postane 63-70 gjeldande frå 1.1.2021, er lagt ut med atterhald om at Stortinget kan vedta endringar i budsjettet.

Kap. PostOrdningForvaltarSats i 2021
 225  63 Opplæring i samisk i grunnskolen    
     Skoler innanfor samiske distrikt Udir embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Kr 607,- pr. klokketime
    Skoler utanfor samiske distrikt Udir embeta i: Troms og Finnmark (inkl. fylka sør for Nordland), Nordland Kr 607,- pr. klokketime
    Studiepermisjon for vidareutdanning i samisk Udir embeta i: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Tilskottet utgjer grunnløn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
 225  63 Opplæring i samisk i vidaregåande opplæring

Udir
Embeta

Kr 725,- pr. klokketime
 225  64 Grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkjarar i mottak samt dei som bur privat. Udir og embeta Kr 95 432,- pr. barn pr. år (dvs. kr 9 543,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
    Grunnskoleopplæring av einslege mindreårige asylsøkjarar i omsorgssenter. Udir og embeta Kr 207 672,- pr. barn pr. år (dvs. kr 20 767,- pr. barn pr. månad i 10 månader)
    Vidaregåande opplæring av unge asylsøkjarar i mottak og omsorgssenter. Ordninga gjeld og dei som bur privat.  Alle embeta Kr 219 438,- pr. barn pr. år (dvs. kr 21 944,- pr. barn pr.  månad i 10 månader)
 225  67 Opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen

Udir
FM i Troms og Finnmark

Kr 607,- pr. klokketime
    Studiepermisjon for vidareutdanning i kvensk eller finsk Udir
FM i Troms og Finnmark
Tilskottet utgjer grunnløn for læraren etter endt utdanning. Arbeidsgjevar skal dekkje sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg.
 225  67 Opplæring i kvensk eller finsk i vidaregåande opplæring  Udir
Embeta
Kr 725,- pr. klokketime

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!