Tilskuddssatser for videregående skoler godkjent etter friskolelova – 2020

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet for 2020:

  • Satser for 2020 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2020.
  •  Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2018, prisjustert til 2020 med unntak av satsene til Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur.
  • Medier og kommunikasjon får satsen for utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon fra 2017 prisjustert til 2020.
  • Kunst, design og arkitektur får samme sats som Studiespesialisering.
  • Design og tradisjonshåndverk, IKT- og medieproduksjon og Frisør, blomster og interiørdesign får sats for Design og håndverk for 2020.
  • Salg, service og reiseliv får sats for Service og samferdsel for 2020.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter friskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2020:

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 129 900
Bygg- og anleggsteknikk       169 100
Elektrofag 163 200
Design og håndverk 168 600
Restaurant- og matfag 181 700
Helse- og oppvekstfag 151 200
Idrettsfag   138 800
Teknikk og industriell produksjon

173 200

Musikk, dans og drama

186 800

Medier og kommunikasjon

157 600

Naturbruk

197 300

Service og samferdsel

164 600

Kunst design- og arkitektur 129 900
Håndverk, design og produktutvikling 168 600
Salg, service og reiseliv 164 600
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 168 600
Informasjonsteknologi og medieproduksjon 168 600
Steinerskoler, studiespesialisering 146 200

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2020:

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 135 100
Helse- og oppvekstfag 158 800

Spesialundervisning - frittstående videregående skoler i utlandet

Forvaltningen av refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

  • Satser for 2020 under kap. 228 post 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2020.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats pr. time:

TimeSats
Lærertime 799,-
Assistenttime 399,-

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2019 legges til grunn for utbetalingen i 2020.

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får tilskudd til toppidrett i 2020:

  • Tilskuddet for 2019 legges til grunn og justeres med 3,2 % lønns- og prisvekst fra 2019 til 2020.
  • Tilskudd for 2020 under kap. 228 post 79 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2020.
SkoleTilskudd 2020
 Haugesund toppidrett  5 139 100
 Norges toppidrettsgymnas, Bærum  7 810 700
 Norges toppidrettsgymnas, Geilo  2 605 200
 Norges toppidrettsgymnas, Kongsvinger  2 635 800
 Norges toppidrettsgymnas, Lillehammer     5 356 700
 Norges toppidrettsgymnas, Tromsø  1 728 900
 Stiftelsen toppidrettsgymnaset i Telemark  4 452 800
 Wang A/S, Oslo  7 568 200
 Wang toppidrett, Fredrikstad     3 610 900
Wang toppidrett, Stavanger 3 684 000
Wang, Tønsberg 4 215 700

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!