Tilskuddssatser for skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven – 2020

Her finner du tilskuddssatsene for skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven for 2020.

Satser for 2020 under kap. 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2020. 

Tilskudd utbetales med 75 % av følgende satser pr. elev i 2020:

KurstilbudSatser
Bibelstudium m.m. 135 100
Studietilbud utover videregående opplæring 135 100
Reklameutdanning
- inntil 75 elever 146 200
- over 75 elever 135 100
Kunst-, medie- og musikkutdanning
- inntil 30 elever 196 900
- over 30 elever 146 200

 

Norsk YrkesdykkerskoleSatser 2019Forventet lønns-
og prisvekst
2019-2020
Satser 2020
(avrundet)
Inntil 28 elever 376 600 3,2 % 388 700
Over 28 elever 282 600 3,2% 291 600

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!