Tilskuddssatser for grunnskoler godkjent etter friskolelova - 2020

Her finner du tilskuddssatsene for grunnskoler i Norge og norske grunnskoler i utlandet for 2020.

  • Satser for 2020 under kap. 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2020.
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2018, prisjustert til 2020.

Satser for grunnskoler godkjent etter friskolelova

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2020:

TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinnet 199 200 74 000
Ungdomstrinnet 206 200 76 600

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2020

TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinnet 201 400 74 800
Ungdomstrinnet 208 400 77 500

Spesialundervisning - grunnskoler i utlandet

Ansvaret for refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Akershus.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser:

TimeSats
Lærertime 799
Assistenttime 399

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall pr. 1. oktober 2019 legges til grunn for utbetalingen i 2020.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!