Tilskuddssatser for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter friskolelova - 2020

Her finner du tilskuddssatsene for grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede for 2020.

Satser for 2020 under kap. 228 post 75 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

  • Satsene for 2019 er lagt til grunn og korrigeres med 3,2 % forventet lønns- og prisvekst fra 2019 til 2020.
  • Satsene til skoler for funksjonshemmede er ikke basert på KOSTRA-tall, skolene får derfor fortsatt øremerket tilskudd til læremidler for en tredjedel av sine elever; kr 5 600 på yrkesfaglige utdanningsprogram og kr 7 500 på studieforberedende utdanningsprogram.

Det gis to satser til skolene for funksjonshemmede, en sats for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende satser pr. elev, 1.1.2020:

NivåSatser
Særlig ressurskrevende elever 560 600
Nokså ressurskrevende elever 347 600

 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!