Tilskuddssatser for andre frittstående skoler – 2020

Her finner du tilskuddssatsene for Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann 2020.

Satser for 2020 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2020.


Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann gis 85 % av tilskuddssats pr. elev i henhold til utdanningsprogrammene Elektro og Teknikk og industriell produksjon for frittstående videregående skoler i Norge.

SkoleSats pr. elev
1. januar 2020
Elektro 163 200
Teknikk og industriell produksjon 173 200

Skolene får i tillegg til tilskuddet pr. elev, et særskilt tilskudd for å kompensere for den maritime driften av skolene.

SkoleSærtilskudd til maritim drift
Unge Sjømenns Kristelige forening - Skoleskipet Gann 17 157 206

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!