Foreløpige tilskuddssatser for Rogaland videregående sjøaspirantskole og Stiftelsen Sørlandet maritime videregående skole – 2018

Her finner du tilskuddssatsene for Rogaland videregående sjøaspirantskole og Stiftelsen Sørlandet maritime videregående skole for 2018.

Satser for 2018 under kap. 228 post 76 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 2018. 

For de maritime videregående skolene gis 85 % av tilskuddssats pr elev i henhold til utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon for frittstående videregående skoler i Norge.

Skole Sats pr. 1. januar 2018

Stiftelsen Sørlandets maritime videregående skole (Sjøkurs)

162 100

Rogaland videregående Sjøaspirantskole (Gann)

162 100

Skolene får i tillegg til tilskuddet pr elev, et særskilt tilskudd for å kompensere for den maritime driften av skolene.

Last ned beregning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!