Internatdriften ved Krokeide videregående skole

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av internatet og det sosialmedisinske hjelpeapparatet ved skolen.

Hvem kan motta tilskudd?

Krokeide videregående skole AS

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av internatet og det sosialmedisinske hjelpeapparatet ved skolen.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Du skal sende inn budsjettforslag for internatdriften innen 30. april året før budsjettåret. Budsjettet skal omtale bruken av tilskuddet.

2. Slik beregnes tilskuddet

Ordningen har ikke beregningsregler. Tilskuddet blir bevilget på egen post på statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn:

Oversikt over beboere ved internatet pr. 1.10 innen 15.10 og pr.1.4 innen 15.4. Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og avdelingsregnskap innen 1. juni året etter regnskapsåret.

Fotnote til årsregnskapet skal vise:

  • Antall beboere ved internatet pr. 1.oktober og 1.april fordelt på kjønn og alder.
  • Antall årsverk ved internatet.

Statsautorisert/registrert revisor skal:

  • Attestere skolens årsregnskap.

Dersom forutsetningen for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!