Informasjon til friskoler om midlertidig tilskuddsordning

Utdanningsdirektoratet oppretter en tilskuddsordning for frittstående skoler i Norge i forbindelse med virusutbruddet. Tilskuddet skal stimulere til innkjøp av digitalt utstyr, infrastruktur, fellesløsninger og digitale læremidler. 

For å få midler fra ordningen må du sende inn søknad. Gjennom søknadsskjema oppgir skolene at de aksepterer og oppfyller kriteriene for tilskudd.

Tilskuddsordningen vil bli kunngjort så snart retningslinjer for ordningen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, tentativt oktober 2020.

Tilskuddet fordeles basert på tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober 2019. Rammen for ordningen er 7,5 millioner kroner. Tilskudd per elev vil være minimum 188 kroner. Dersom alle tilskuddsberettigede skoler søker om midler til sine elever, vil minimumsbeløpet gjelde.

Søknadsskjema vil være åpent i 4 uker etter at tilskuddsordningen blir kunngjort.

Det vil være rapporteringsplikt på tilskuddet. I rapporten skal skolene vise at midlene er benyttet i samsvar med kriteriene for ordningen. Frist vil være 1. juni 2021.

Ordningen er midlertidig og knyttet til virusutbruddet.

Målgruppe for ordningen er elever og lærere i:

  • grunn- og videregående skoler i Norge, godkjent etter friskoleloven
  • grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede, godkjent etter friskoleloven

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!