Frittstående videregående skoler i utlandet

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives frittstående videregående skoler med rett til statstilskudd.

Hvem kan motta tilskudd?

Videregående skoler i utlandet som er godkjent etter friskoleloven

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives frittstående videregående skoler med rett til statstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av skolen. Skolen kan i tillegg kreve skolepenger fra elevene etter regelverket i friskoleloven og forskrift til friskoleloven.

Spørsmål og henvendelser vedrørende regelverk skal rettes til Statsforvalteren i eget fylke. Det er statsforvalteren som skal informere og veilede de frittstående skolene, allmennheten og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken, med et særskilt søkelys på regelverket

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du må rapportere elevtall for inneværende semester og elevtallsprognoser for neste semester i april og oktober.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales med 85% av en sats pr. elev pr. utdanningsprogram i Kunnskapsløftet.
Satsene er beregnet med utgangspunkt i kostnadene i den offentlige skolen.

Endrer elevtall seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose skal skolen straks informere direktoratet om dette til post@udir.no, slik at tilskuddsberegningen og utbetalingen kan justeres.

3. Dette må du rapportere

Tilskuddsberettiget elevtall, elevtallsprognoser, revisors særattestasjon og årsregnskap. All rapportering gjøres elektronisk i Tavla.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte elevtallsrapportene ved egen elektronisk særattestasjon.
  • Revidere årsregnskap.

Retningslinjer for tilskudd til frittstående videregående skoler i utlandet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!