Friskoleorganisasjoner

Tilskuddet skal bidra til at friskoleorganisasjoner kan drive med samordningsoppgaver for sine medlemsskoler på friskolefeltet.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Friskoleorganisasjoner som har frittstående skoler med rett til statstilskudd som medlemmer

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at friskoleorganisasjoner kan drive med samordningsoppgaver for sine medlemsskoler på friskolefeltet. En skole skal bare telles med i tilskuddsgrunnlaget til én av organisasjonene.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du skal sende søknad til Utdanningsdirektoratet innen 1. juni. Liste over medlemsskoler som mottar statstilskudd per 1. januar skal ligge ved søknaden.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddsbevilgningen blir fordelt mellom organisasjonene etter antall på medlemsskoler som har rett til statstilskudd per 1. januar.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn årsrapport og revisorattestert årsregnskap innen 1. juni året etter tildelingsåret.

Statstilskuddet skal fremgå som egen linje i resultatregnskapet eller i note.

Dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!