Rapportering læremiddelstøtte

Maler for underveisrapportering og sluttrapportering.

Når du har fått innvilget tilskudd, må du rapportere status underveis i arbeidet.  Punkter vi trenger tilbakemelding på  er fremdriftsplanen, status på økonomi og prosjektorganisering. Når du er ferdig med prosjektet må du også sende inn en sluttrapportering.

Her finner du skjema for underveis- og sluttrapportering - læremiddelstøtte