Beregningsmodell – tilskudd læremidler

Beregningsgrunnlag for støtte til digitale læremidler (Excel)

Beregningsmodell for støtte til trykte læremidler (Excel)