Tilskudd til læremidler - samling

Gode søknader gir gode læremidler!
Tid: 24. mai, kl. 10:00 - 16:00
Sted: OsloMet/NAFO
Målgruppe: Dere som jobber med konseptutvikling og gjennomføring for produksjon av nye læremidler

Program

Felles del

10.00 – 10.20  Velkommen! Hva er nytt?  Ved John Hvidsten, Utdanningsdirektoratet

 • Nytt søknadsskjema - påvirkningsmuligheter
 • Formelle krav - «selvangivelse» og stikkprøver
 • Absolutte krav og vurderinger
 • Budsjettrestriksjoner

10.20 – 10.40  Fagfornyelsen

 • Prosess og konsekvenser ved Anne Borgersen, Utdanningsdirektoratet

10.40 – 11.00  Ny tilbudsstruktur og nye læreplaner for yrkesfag

 • Prosess og konsekvenser ved Marianne Westby, Utdanningsdirektoratet

11.00 – 11.45  «Framtidens klasserom». Et scenario fra BetaLab (Utdanningsdirektoratet)

11.45 – 12.00   Kaffepause

12.00 – 13.00  Hva kreves av gode søknader? 

 • Kvalitet i læremidler ved Merethe Fagernæs
 • Universell utforming ved Dan Nachtnebel, Statped
 • Personvern ved Annegret Andersen, Utdanningsdirektoratet

13.00 – 14.00 Lunsj   

Tre parallelle sesjoner 14.00 – 16.00

Velg mellom tre ulike sesjoner, med vekt på vesentlige temaer og vurderinger innenfor de ulike fagområdene:

 1. Statped:    Materiell og læremidler med særskilt tilpassing eller med spesiell universell utforming.
 2. NAFO:    Materiell og læremidler for minoritetsspråklige. 
 3. Utdanningsdirektoratet: Læremidler for smale fag og parallellutgivelser

Gå til påmeldingsskjema her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!