Tilskudd til Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite (NIF) ved avdeling Olympiatoppen

Tilskuddet skal bidra til kvalitetssikring av toppidrettsdelen av tilbudene til skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d). 

Hvem kan motta tilskudd?

Tilskuddsmottaker er Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite (NIF) ved avdeling Olympiatoppen.

Om ordningen

Tilskuddet skal benyttes i Olympiatoppens arbeid med kvalitetssikring av toppidrettsdelen ved skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d), og oppfølging av skoler som allerede er kvalitetssikret av Olympiatoppen.

Arbeidet med kvalitetssikring skal kun omfatte toppidrettsdelen ved skolen.

Lov og regelverk

Før du mottar tilskudd

Vilkår for å få utbetalt tilskudd er at Olympiatoppen kvalitetssikrer toppidrettsdelen ved skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d), og følger opp skoler som allerede er kvalitetssikret av Olympiatoppen.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for størrelsen på tilskuddet. Tilskuddet blir gitt med et fast årlig beløp.

Dette må du rapportere

Olympiatoppen skal innen 31. desember hvert år sende følgende til Utdanningsdirektoratet:

1. Oversikt over nye søknader om kvalitetssikring av toppidrettsdelen til skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d). Oversikten skal inneholde

  • skolens navn, dato for søknad, dato for ferdig behandlet søknad samt oversikt over ikke ferdig behandlede søknader
  • resultatet av søknadsbehandlingen med begrunnelse for avgjørelsen
  • kopi av tilsagnsbrev/avslagsbrev

2. Bekreftelse fra revisor som viser

  • at statstilskuddet er inntektsført i Olympiatoppens regnskap
  • at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene

3. Olympiatoppens saklige og objektive kvalitetskriterier, og hvordan disse benyttes i arbeid med søknadsbehandling og kvalitetssikring av toppidrettsdelen ved skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d). Det samme gjelder også for arbeid knyttet til oppfølging av skoler som allerede er kvalitetssikret av Olympiatoppen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!