Murmanskskolen

Tilskuddet gis til Troms fylkeskommune for å opprettholde driften av Murmanskskolen.

Hvem kan motta tilskudd?

 • Troms fylkeskommune

Om ordningen

Troms fylkeskommune er ansvarlig for den videregående opplæringen ved Murmanskskolen, gitt ved Gymnas nr. 1 i Murmansk. Tilskuddet gis til Troms fylkeskommune for å opprettholde driften av Murmanskskolen.

Skolen gir tilbud om et tilpasset studieforberedende Vg3 til norske elever. Norske elever med kompetanse i russisk skal ha en mulighet til å ta siste året i videregående opplæring på Murmanskskolen.

Inntakskrav for de norske elevene, er at de har fullført Vg2 og at de har kompetanse i russisk tilsvarende minst C-språksnivå, slik at de har språklige forutsetninger for å ta siste året i videregående opplæring ved Murmanskskolen.

Elevene får norsk vitnemål ved fullført og bestått opplæring, med tilhørende generell studiekompetanse.

Tilskuddet skal også benyttes til å dekke deler av de forpliktelser som Troms fylkeskommune har, iht. den enhver tid gjeldende avtale om samarbeid mellom Utdanningsministeriet i Murmansk fylke og Troms fylkeskommune.

Troms fylkeskommune skal gjøre ordningen kjent for alle landets fylkeskommuner gjennom:

 • årlige brev der det redegjøres for ordningen, søknadsprosedyrer, relevante adresser mv.
 • fylkeskommunens informasjonsmaterial om videregående tilbud, eller gjøre den kjent for elever og de videregående skolene på annen måte.

Lov og regelverk

 • Ikke hjemlet i lov
 • Avtale inngått mellom Troms fylkeskommune og russiske skolemyndigheter sentralt og lokalt.

1. Før du mottar tilskudd

Du må levere:

 • liste over norske elever som har fullført Vg3,
  - inkludert oversikt over de elevene som har bestått/ikke bestått inneværende skoleår innen 30. juni.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Ordningen har ikke beregningsregel. Tilskuddet blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn:

 • Oversikt over hvor mange norske elever som tok Vg3 ved Murmanskskolen inneværende skoleår.
  - Listen skal vise elevens navn, fødselsdato, adresse og nasjonalitet.
 • Oversikt over hvilke av de norske elevene som har fullført Vg3 og fått vitnemål/kompetansebevis.
  - Elevlisten skal attesteres av rektor eller annen bemyndiget person.
 • En generell omtale av opplæringen siste skoleår med en vurdering av hvordan formålet med opplæringstilbudet og med det statlige tilskuddet er oppfylt. Utsiktene for videre drift skal også vurderes.
 • Regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er anvendt.

Retningslinjer for tilskudd til Murmanskskolen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!