Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov

Tilskuddet er overført i rammetilskuddet til fylkeskommunene fra 1.1.2020. 

Fra 1.1.2020 er tilskuddsordningen avviket og midlene er overført i rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Søknadsprosedyrer og rapporteringer tilknyttet Tavla opphører per 31.12.2019. Oppfølgingsansvar, herunder rapportering mm, for søknader innsendt før 1.1.2018, tilfaller fylkeskommunene fra 1.1.2020.

Eventuelle restmidler som følge av avbrudd i læretiden, for de som allerede er i ordningen, tilfaller den respektive fylkeskommune fra samme tidspunkt.

Ta kontakt med egen fylkeskommunen dersom du har spørsmål til ordningen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!