Signo og Briskeby

Tilskuddsordningen skal bidra til at driften ved skolene opprettholdes på tilnærmet samme nivå som før de ble godkjent som frittstående skoler.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Signo grunn- og videregående skole AS
  • Briskeby videregående skole AS

Om ordningen

Skolene ble godkjent som frittstående skoler med rett til statstilskudd fra skoleåret 2012/2013. Tilskuddsordningen skal bidra til at skoledriften opprettholdes på tilnærmet samme nivå som før godkjenningen. Ordningen skal også bidra til å dekke hjemreisekostnader for elevene ved skolene og drift av internatet ved Signo grunn- og videregående skole.

Lov og regelverk

  • Ikke hjemlet i lov

1. Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Ordningen har ingen beregningsregler. Tilskuddet blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter vedtak i Stortinget.

3. Dette må du rapportere

Du skal sende inn:

  • årsrapport og revisorattestert årsregnskap innen 1. juni i henhold til bestemmelse i § 3 i Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for skolar med rett til statstilskot etter privatskolelova (økonomiforskrift til privatskoleloven)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!