Tavla - for folkehøgskoler

Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning der folkehøgskolen har tilgang til tilskuddsberegninger, tilskuddsgrunnlag og tilskuddsbrev.

Hvordan få tilgang?

De som skal logge seg på Tavla må være registrert med brukernavn og passord i Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS).

Alle som ligger inne i UBAS med standardrollen «Skoleleder_privat» har automatisk tilgang til tjenesten «Tavla».

Hvem trenger tilgang?

Skolen kan ha flere brukere i Tavla, og dere må selv vurdere hvem og hvor mange som skal gis tilgang. Du kan for eksempel gi tilgang til skoleleder/rektor og regnskap/økonomiansvarlig. Skolen kan også vurdere om revisor trenger tilgang til Tavla. Andre brukere må legges inn manuelt av brukeradministratoren av UBAS ved skolen, eller eventuelt ta kontakt med Statsforvalteren i eget fylke.

Ønsker dere mer informasjon og brukerveiledning til UBAS, viser til Udir.no under «Verktøy» og «UBAS», link til UBAS.