Rapport om tilskuddsforvaltning og tilskuddskontroll 2017

Vi har oppsummert vår tilskuddsforvaltning og tilskuddskontroll for 2017 i en egen rapport.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår forvaltning av tilskuddsporteføljen. Vår forvaltning bygger på retningslinjer for ordningene, vår strategi for tilskuddsforvaltning, metode for vurdering og risikokategorisering for klassifisering av tilskuddsordningene. Hvert år lager vi en oppsummering av vårt arbeid.

Om rapporten

Rapporten omtaler vår tilskuddsforvaltning og tilskuddskontroll, og de metoder og verktøy vi har for å vurdere porteføljen på en god og effektiv måte. Den omtaler også fylkesmennenes forvaltning der de er delegert forvaltningsoppgaver.

Tilskuddskontrollen er basert på vår metode for vurderinger av den enkelte ordning og for porteføljen som helhet. Vår kunnskap om den enkelte ordning og de utfordringene vi kjenner til, legges til grunn for våre vurderinger i forhold til evalueringsmodellen og klassifiseringen av tilskuddsordningene.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!