Tilskudd til gratis SFO for familier med lav inntekt

Tilskuddsordningen for kommuner om å tilby utvidet gratis SFO til elever fra familier med lav inntekt, blir avviklet fra høsten 2023. Det kommer ingen ny søknadsfrist.

Gratis deltids SFO på 1.trinn er lagt inn i rammene til kommunen fra skoleåret 2022/23.

Kommunen kunne i skoleåret 2021/22 søke midler om tilskudd til gratis deltid og heltidsplass på 1.trinn for elever fra lavinntektsfamilier, og i skoleåret 2022/23 til å gi et utvidet gratis tilbud om heltidsplass på 1. trinn for elever fra lavinntektsfamilier. Tilskuddet gjaldt ikke for elever på 2.–4. trinn, eller andre elever på 1. trinn.

Rapportering

Kommunene skal rapportere på bruken av tilskuddet i skoleårene 2021/22 og 2022/23.
Rapporteringsfrist skoleåret 2021/22: 02. juni

Her finner du rapporteringsskjema for skoleåret 2021/22

Rapporteringsskjema for skoleåret 2022/23 vil komme i løpet av 2023.

I rapporteringen skal det framgå:

  • inntektsgrensen kommunen har benyttet
  • antall elever som har deltatt i ordningen
  • totale midler brukt
  • annen informasjon kommunen mener er relevant for departementets vurdering av måloppnåelse for ordningen