Tilskudd til merutgifter ved innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke merutgifter som kommunene har til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen. 

Målgruppen for ordningen er elever og lærere i offentlige grunnskoler i Norge.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommunene.

Om ordningen

De nye læreplanene begynte å gjelde fra august 2020. Fagfornyelsen innebærer at innholdet i alle fagene i grunnopplæringen fornyes fra skolestart høsten 2020. Det nye læreplanverket (LK2020) skal gi et verdiløft i skolen, og legge bedre til rette for dybdelæring. De nye læreplanene skal også bli et bedre arbeidsverktøy for lærerne og gi god støtte til undervisning og vurdering av elevene.

Tiltak for læremidler til fagfornyelsen må sees i sammenheng med regjeringens satsing på digitale læremidler i Den teknologiske skolesekken.

Ordningen er ikke søknadsbasert

Kommunene skal ikke søke om tilskudd. Tilskudd blir beregnet og utbetalt på grunnlag av elevtallet i GSI 1. oktober året før utbetalingsåret.

Vilkår for å få tilskudd

Vilkåret for å få tilskudd er at midlene brukes til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen.

Tilskudd

Tilskudd blir utbetalt primo april 2021. Rammen for tilskuddsordningen er på 100 millioner kroner i 2021.

Fordeling av tilskudd per kommune.

Slik beregnes tilskuddet

Beregning av tilskudd bygger på GSI-tall:

 • Antall elever på 1.-10. trinn, per 1. oktober året før utbetaling, rapportert i GSI.

Elever i grunnskoleopplæring for voksne er ikke inkludert i elevgrunnlaget, men kommunene kan velge om de vil at tilskuddet som de mottar, også skal komme denne elevgruppen til gode.

Satsen blir fastsatt på grunnlag av:

 • vedtatt budsjett
 • dividert på antall elever

Rapportering

Kriterier for måloppnåelse er at tilskuddsmottakerne kjøper inn læremidler til fagfornyelsen.
Opplysninger som skal innhentes for å belyse måloppnåelsen:

 • Kommunen skal bekrefte at midlene er benyttet til læremidler i offentlige grunnskoler.
 • Kommunen skal oppgi om lag hvor stor andel av midlene som er brukt 
  • på digitale læremidler
  • analoge læremidler
 • og derav skal kommunen oppgi om lag hvor stor andel av midlene som er brukt på
  • nynorske læremidler
  • samiske læremidler

Tilskudd mottatt i 2021

Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2021 er 1. februar 2022.

Kommunene vil få tilsendt brev om rapportering og lenke til rapporteringsskjema på nynorsk og bokmål en måned før fristen.

Tilskudd mottatt i 2020

Ny og endelig frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2020 er 1. juni 2021.

Rapporteringsskjema på nynorsk
Rapporteringsskjema på bokmål

Retningslinjer for tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen høsten 2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!