Tilskudd til oppgradering av Feide

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner oppgraderer til Feide-skjema versjon 2.0 slik at de er klare for å ta i bruk mulighetene i nye Feide.

Oppgraderingen gir leverandører av digitale læremidler og andre tjenester for utdanningssektoren mulighet for å ta i bruk ny teknologi som gir nye muligheter for innovasjon og tjenester.

Om ordningen

Oppgradering av Feide til 2.0 var ett av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken.

En forutsetning for å få avtale med Uninett om bruk av nye Feide, er at vertskommunene har skjemaversjon 2.0 i tråd med oversikt på https://q.feide.no/. Oppgraderingen måtte gjennomføres innen 15. desember 2019.

Dette var en engangsordning, og gjaldt kun for 2019.

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner som ikke allerede er på versjon 2.0 av Feideskjema per 1. juni 2019 kan søke.

Kommuner og fylkeskommuner som blir slått sammen med virkning fra 2020 søker på vegne av ny kommune/fylkeskommune.

Midlene må benyttes i 2019.

Frist for å søke var 30. september 2019.
Søknadsskjema på bokmål
Søknadsskjema på nynorsk

Støttebeløp

Det kan søkes om tilskudd på inntil kr 50 000. Beløpets størrelse skal grunngis i tråd med søknadsskjema. Totalrammen for tilskuddsordningen er 5 millioner kroner. Dersom det totalt søkes om mer midler enn rammen for ordningen vil tilskuddet bli nedjustert forholdsmessig.

Kriterier for tilskudd

Kriteriet for å motta tilskudd er at kommunen/fylkeskommunen har fått godkjent sin oppgradering til skjemaversjon 2.0 av Uninett, og at dette er synliggjort på https://q.feide.no/ innen 15. desember 2019.

Søknadsbehandling

Vi sender ut brev med tilsagn om tilskudd så snart som mulig etter søknadsfristen 30. september. Utbetaling skjer når oppgraderingen er synliggjort på q.feide.no.

Rapportering

Det kreves ingen egen rapportering på ordningen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!