Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.

Det er bevilget egne midler til forskning på effekter av flere lærerstillinger på 1.-4. trinn.  Forskningsprosjektet kalles LÆREEFFEKT og administreres av Forskningsrådet. Målet er å utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen. Utdanningsdirektoratet viser for øvrig til at det på direktoratets nettsider finnes informasjon om eksisterende forskning på lærertetthet. Finn forskning og rapporter for mer om dette

Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom direktoratene, for tiltak til barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Tilskuddet er rettighetsbasert. Kommunen skal ikke sende inn søknad om tilskudd. Direktoratet beregner og utbetaler tilskudd.

2. Slik beregnes tilskuddet

Midlene på ordningen fordeles basert på grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. I 2017 blir det utbetalt tilskudd til varig styrking og fleksible tiltak. Utbetaling av tilskudd skjer i februar med 7/12 for vårhalvåret og i mars med 5/12 for høsthalvåret.

3. Dette må du rapportere

For midlene som utbetales til varig styrking skal du hvert år rapportere følgende til Utdanningsdirektoratet:

  • en enkel rapportering som bekrefter at tilskuddsmidlene er brukt til lærerstillinger til undervisning på 1.-4. trinn.

Kommuner som ikke bekrefter at midlene er brukt i tråd med formålet for ordningen vil ikke få tildelt midler påfølgende år. Rapporteringen fra kommunene skal skje på høsten etter at kommunene har rapportert i GSI pr. 1. oktober. Direktoratet vil gjøre en henvendelse til kommunene om dette.

For midler til fleksible tiltak skal du rapportere:

  • hvordan midlene er brukt på økte personalressurser og/eller lærerstillinger.

Rapporteringen vil skje tidlig i 2018, men hvordan, når og hva rapporteringen skal inneholde vil vi komme tilbake til. Direktoratet vil gjøre en egen henvendelse til kommunene om dette.

Presisering

I medieoppslag de siste dagene kan man få inntrykk av at det er uforutsigbart for kommunene hvordan de fleksible midlene skal brukes. Vi presiserer at hele tilskuddet fra tilskuddsordningen er varig. Kommunene kan planlegge med at ordningen videreføres i sin helhet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!