Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

Målet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Vi minner om rapporteringsfrist på tilskuddsmidler innen onsdag 31. oktober 2018.

De kommunene som fikk utbetalt midler for våren 2018 skal bekrefte at tilskuddsmidlene er brukt til lærerårsverk til undervisning på 1.-10. trinn. Vi sender ut en e-post til alle kommunene for å minne på denne rapporteringen.

Tips til utfylling av den elektroniske rapporten:

  1. Hvis svar på spørsmål (utsagn) 1 er «Ja» trenger ikke kommunen besvare de øvrige spørsmålene.

  2. Spørsmålene 2a og 2b skal besvares hvis man svarer «Nei» på utsagn 1.

  3. Spørsmål 3 skal besvares hvis man svarer «Vet ikke» på utsagn 1.

  4. Alle kan besvare spørsmål 4 hvis man ønsker.

  5. Når rapporten er ferdig besvart skal man trykke «LAGRE OG SEND INN».

Du må fylle ut en dialogboks med data til slutt. Trykk «LAGRE OG SEND INN» når disse dataene er fylt inn.

Utdanningsdirektoratet  mottar rapporten elektronisk, og den blir også vil bli sendt til e-postadressen som er angitt i dialogboksen.

Her finner du den elektroniske rapporten

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.

Det er bevilget egne midler til forskning på effekter av flere lærerstillinger på 1.-10. trinn.  Forskningsprosjektet kalles "LÆREEFFEKT" og administreres av Forskningsrådet. Målet er å utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen. Her finner du forskning og rapporter om lærertetthet. 

Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom direktoratene, for tiltak til barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Tilskuddet er rettighetsbasert. Kommunen skal ikke sende inn søknad om tilskudd. Utdanningsdirektoratet beregner og utbetaler tilskudd.

2. Slik beregnes tilskuddet

Midlene fordeles etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. For at kommunene våren 2018 skal kunne videreføre lærerårsverkene tilskuddet finansierte høsten 2017, utbetales tilskuddsmidler for vårhalvåret 2018. Utbetaling av tilskuddet skjer i februar.

Fra høsten 2018 vil tilskuddet være en del av finansieringen av kompensasjonen til kommunene for innføring av lærertetthetsnormen fra skoleåret 2018-2019. Det vises til brev til kommunene fra Kunnskapsdepartementet av 31. januar 2018 med informasjon om normen. Her skriver departementet at de vil komme tilbake til beregningen av kompensasjonen til kommunene ved innføring av lærernorm i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!