Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.

Det er bevilget egne midler til forskning på effekter av flere lærerstillinger på 1.-10. trinn.  Forskningsprosjektet kalles "LÆREEFFEKT" og administreres av Forskningsrådet. Målet er å utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen. Utdanningsdirektoratet viser for øvrig til at det på direktoratets nettsider finnes informasjon om eksisterende forskning på lærertetthet. Finn forskning og rapporter for mer om dette. 

Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom direktoratene, for tiltak til barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Tilskuddet er rettighetsbasert. Kommunen skal ikke sende inn søknad om tilskudd. Utdanningsdirektoratet beregner og utbetaler tilskudd.

2. Slik beregnes tilskuddet

Midlene fordeles etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. For at kommunene våren 2018 skal kunne videreføre lærerårsverkene tilskuddet finansierte høsten 2017, utbetales tilskuddsmidler for vårhalvåret 2018. Utbetaling av tilskuddet skjer i februar.

Fra høsten 2018 vil tilskuddet være en del av finansieringen av kompensasjonen til kommunene for innføring av lærertetthetsnormen fra skoleåret 2018-2019. Det vises til brev til kommunene fra Kunnskapsdepartementet av 31. januar 2018 med informasjon om normen. Her skriver departementet at de vil komme tilbake til beregningen av kompensasjonen til kommunene ved innføring av lærernorm i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.

3. Dette må du rapportere

For midlene som utbetales for våren 2018 skal du rapportere følgende til Utdanningsdirektoratet:

  • en enkel rapportering som bekrefter at tilskuddsmidlene er brukt til lærerårsverk til undervisning på 1.-10. trinn.

Rapporteringen fra kommunene skal skje senest 31. oktober 2018. Utdanningsdirektoratet sender ut en henvendelse om når rapporteringen skal skje.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!