Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.

Det er bevilget egne midler til forskning på effekter av flere lærerstillinger på 1.-10. trinn.  Forskningsprosjektet kalles "LÆREEFFEKT" og administreres av Forskningsrådet. Målet er å utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen. Utdanningsdirektoratet viser for øvrig til at det på direktoratets nettsider finnes informasjon om eksisterende forskning på lærertetthet. Finn forskning og rapporter for mer om dette. 

Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom direktoratene, for tiltak til barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning.

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Tilskuddet er rettighetsbasert. Kommunen skal ikke sende inn søknad om tilskudd. Utdanningsdirektoratet beregner og utbetaler tilskudd.

2. Slik beregnes tilskuddet

Hoveddelen av midlene fordeles etter grunnskolenøkkelen. Om lag 500 mill. kroner fordeles i 2019 etter særskilt fordeling til kommuner som mangler ytterligere årsverk utover det fordelingen etter grunnskolenøkkelen gir rom for. Utbetaling av tilskuddet skjer i februar og mars.

Fordelingen av tilskuddet for 2019 mellom kommunene finner du her.

 

3. Dette må du rapportere

For midlene som utbetales for 2019 skal du rapportere følgende til Utdanningsdirektoratet:

  • en enkel rapportering som bekrefter at tilskuddsmidlene er brukt til lærerårsverk til undervisning på 1.-10. trinn.

Rapporteringen fra kommunene skal skje senest 15. januar 2020. Vi sender ut en henvendelse om når rapporteringen skal skje.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!