Prioriteringer for tilskudd til læremidler 2017

Årets utlysning følger i hovedsak de samme prinsipper som tidligere år. Utdanningsdirektoratet har tatt hensyn til pågående arbeid med fagfornyelsen og endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen. Vi oppfordrer også læremiddelprodusentene å følge med på disse prosessene under planlegging og gjennomføring av sine prosjekter. Spesielt å merke seg er muligheten til å kunne få tilskudd til universell utforming, teksten om universell utforming nedenfor.

Tilskuddsrammen for 2017 vil være på 58 mill. kroner.

Søknadsfristen er 10. august 2017.

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen finner du her: Tilskudd til læremidler

Smale fagområder – videregående opplæring:

Nye læremidler

Yrkesfaglige programområder
UtdanningsprogramNye læremidler
Elektrofag

Vg3 maritim elektrikerfaget: Nytt lærefag fra høsten 2017.
Vg3 heismontørfaget: Mangler læremiddel.
Vg3 tavlemontørfaget: Mangler læremiddel.

Helse- og oppvekstfag Vg3 portørfaget: Mangler læremiddel.
Naturbruk Vg1 naturbruk
Teknikk og industriell produksjon Vg3 grafisk produksjonsteknikkfaget
Studieforberedende utdanningsprogram
UtdanningsprogramNye læremidler
Kunst, design og arkitektur Vg1 kunst, design og arkitektur
Vg2 og Vg3 valgfrie programområder
Arkitektur og samfunn
Design og bærekraft
Medier og kommunikasjon Vg2 og Vg3 valgfrie programområder
Grafisk design
Medieutvikling
Studiespesialiserende utdanningsprogram
UtdanningsprogramNye læremidler
Språkfag Italiensk. Stort behov for nye læremidler, økt interesse for faget.

Revidering og komplettering av læremidler

Det kan gis tilskudd til revidering av læremidler og komplettering av læremidler med digitalt innhold.

Særskilt tilrettelagt læremidler

Vi prioriterer prosjekter som bidrar til å tilrettelegge læremidlene for inkludering og samhandling mellom alle elever på ungdomstrinnet og videregående opplæring (8-10/Vg1-Vg3)

A: Supplering/komplettering av allerede eksisterende læremidler med særlig
tilpasningsmuligheter:

  • a. Nivådifferensiering på flere nivåer (Oppgaver og progresjon eller adaptiv tilpasning)
  • b. Tilrettelegging for syn – og hørselshemmede

B: Tilrettelegging av eksisterende læremidler slik at de passer for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

C: Nyutvikling av læremidler, med nyskapende og innovative læreformer, herunder bruk av nye teknologier.

Læremidler for minoritetsspråklige

GrunnlagsdokumenterMålgruppeHva?
Ny rammeplan for barnehage Barnehage Nyutvikling av materiell
Engelsk 5.-7. trinn
VGO-innføringstilbud
Begynneropplæring i engelsk for nyankomne elever.
Tospråklig fagopplæring.
Matematikk 8.-10. trinn
Nyankomne elever i ungdomsskolen med lite skolegang
Begynneropplæring i matematikk for nyankomne elever.
Tospråklig fagopplæring.
Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - vgo VGO Nyutvikling av læremidler. Spesielt er det behov for læremidler med fokus på både norskopplæring og fagspråk.
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter VGO-innføringstilbud Nyutvikling av læremidler. Spesielt er det behov for læremidler med fokus på både norskopplæring og fagspråk.

Revidering og komplettering av læremidler

Det kan gis tilskudd til revidering av læremidler og komplettering av læremidler med digitalt innhold for ungdomstrinnet.

Prioriterte språk

For 2017 vil arabisk, somali, kurmanji, tigrinja, dari og pashto bli prioritert.

Universell utforming

For 2017 vil det for læremidler innenfor alle fag og trinn kunne gis et begrenset tilskudd til Universell utforming (eget søknadsskjema). Forutsetningen for dette er:

  • At læremiddelet blir lettere å oppfatte og/eller lettere å betjene (ref. prinsipp 1 og 2 i kriterier fra WCAG).
  • At dette er gjort i et omfang og med en kvalitet som er vesentlig for bruken av læremiddelet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!