Divisjon for styring og administrasjon

Divisjon for styring og administrasjon

Divisjonsdirektør Finn SkogumDivisjonsdirektør Finn Skogum

Divisjonen har oppgaver innenfor IT, styring, drift, økonomi og personaladministrasjon.

 

Avdelingsdirektør Solveig Carelius Brustad

HR-avdelingen

Avdelingen har ansvar for personaladministrasjon, rekruttering, medarbeider- og organisasjonsutvikling.

 

 Bilde kommer.

Avdelingsdirektør Camilla Renø 

Avdeling for IT drift og brukerstøtte

Avdelingen har ansvar for å drifte IT-tjenestene våre. 

 

Avdelingsdirektør Arild Stangeland

Avdeling for IT systemforvaltning og -utvikling

Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle IT-systemene våre. 

 

Avdelingsdirektør Morten Haug Frøyen

Avdeling for sikkerhet og service

Avdelingen har ansvar for drift, servicetorg, kontraktsforvaltning, beredskap og lignende.

 

Avdelingsdirektør Knut Ramberg

Avdeling for styring

Avdelingen har ansvar for styring av fylkesmennene, underliggende etater og intern styring. 

 

Avdelingsdirektør Kirsti Øyen Bjørsvik

Avdeling for økonomi

Avdelingen har ansvaret for regnskap, reise, honorar og lønn, budsjett, intern- og eksternrapportering, økonomiske analyser og utredninger.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!