Divisjon for regelverk og finansiering

Divisjon for regelverk og finansiering


Divisjonsdirektør Hilde Nakken

Divisjonen har ansvar for forvaltning, utvikling og oppfølging av regelverkssiden av direktoratets oppdrag.

Avdelingsdirektør Bjørn Erik Rasmussen

Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning

Avdelingen jobber med tilskuddsforvaltning og koordinering av direktoratets statsbudsjettarbeidet.

Avdelingsdirektør Cathrine Børnes

Avdeling for juridisk 1

Avdelingen har ansvaret for opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.

Avdelingsdirektør Einar Simonsen Plather

Avdeling for juridisk 2

Avdelingen har ansvaret for barnehageloven, friskoleloven og interne juridiske tjenester.

Avdelingsdirektør Eva Først

Avdeling for rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger

Avdelingen behandler søknader om rettferdsvederlag innen skoleverkets ansvarsområde, og godkjenne barnehagelærere og lærere fra utlandet som vil jobbe i Norge.

 

Avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg

Tilsynsavdelingen

Avdelingen har den overordnede faglige myndigheten for tilsyn med private og offentlige skoleeiere og tilsynet med kommunen som barnehagemyndighet.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!