Divisjon for innhold og utvikling

Divisjon for innhold og utvikling

Divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen

Divisjonen arbeider med innholdet i barnehage og opplæringen gjennom rammeplan, læreplanverket, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og oppfølging ut i barnehage, skole og virksomhet.


Avdelingsdirektør Anne Katrine Kaels

Avdeling for fag- og yrkesopplæring

Avdelingen er sekretariat for Samarbeidsrådet for fag og yrkeopplæring (SRY) og har sekretæransvar for de 9 faglige rådene.

Avdelingsdirektør Sidsel Sparre

Avdeling for læreplanimplementering

Avdeling for læreplanimplementering skal bidra til at rammeplanen og læreplanverket blir implementert i barnehagen og opplæringen.


Avdelingsdirektør Eli Karin Flagtvedt

Avdeling for læreplanutvikling

Avdelingen for læreplan forvalter læreplanverket for grunnopplæringen, utvikler og fastsetter nye læreplaner, justerer eksisterende læreplaner, publiserer og informerer om læreplaner og lignende.


Avdelingsdirektør Marit Hognestad

Avdeling for læringsmiljø og rådgivning

Avdelingen arbeider med læringsmiljø og rådgivning, som skal bidra til inkludering og til å styrke elevenes læringsutbytte.

 

Avdelingsdirektør Anne Magdalena Solbu Kleiven

Avdeling for profesjonsutvikling

Avdelingen samordner utviklingstiltakene våre, blant annet rektorutdanningen, styrerutdanningen, veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere og etter- og videreutdanning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!