Nytt til skolestart 2017 - videregående opplæring

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart i videregående opplæring. Vi oppdaterer saken frem mot skolestart.

Nye læreplaner for yrkesfaglige utdanningsprogram

Alle endringene gjelder fra 1. august.

TIP

Helsearbeiderfaget

Grafisk produksjonsteknikk

  • Læreplan for Vg3 grafisk produksjonsteknikk erstatter Vg3 trykkerfaget, Vg3 bokbinderfaget og Vg3 grafisk emballasjefaget.

    Overgangsordning:

    Lærlinger som har tegnet lærekontrakt i fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje, fullfører løpet etter disse læreplanene. Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019.

    Lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017, tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Første mulighet til å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er våren 2019.

Nye læreplaner for studieforberedende utdanningsprogram

Alle endringene gjelder fra 1. august.

Fem nye valgfrie programfag

Kunst, design og arkitektur

Fire læreplaner i valgfrie programfag kan tas i bruk i opplæringen:

Nytt regelverk

Mobbing

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017 for grunnskole og videregående opplæring. Se Lovdata om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).

Vi oppdaterer udir.no og nullmobbing.no med nytt regelverk til skolestart.

Rett til videregående opplæring

Det blir innført en rett til videregående opplæring for dem som har fullført videregående opplæring i utlandet og ikke får den godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Stortinget har vedtatt å utvide ungdomsretten til videregående opplæring slik at det blir en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring. Endringene er gjort i opplæringsloven §§ 3-1 og 4A-3 og trer i kraft 1. august 2017. Se lovdata lov om endringar i opplæringslova

Andre nyheter

RefLex

Det kommer to nye egenvurderingstemaer i RefLex fra skolestart. Grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne. RefLex er et verktøy for alle som jobber med barnehage og skole. Det hjelper deg å vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven og opplæringsloven.

Hjelp til å håndtere mobbing

Direktoratet har utviklet tre tilbud om kompetanseutvikling som skal styrke skoler, myndighet og eiere i å utvikle gode miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!