Nytt til skolestart høsten 2022Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole. Vi oppdaterer artikkelen ut august om det kommer noe nytt.

SFO

Gratis SFO for elever på 1. trinn

Elever på 1. trinn får 12 timer gratis SFO fra høsten. Kommunene må selv avgjøre hvordan de 12 timene skal fordeles, og avgjøre hvilke dager og når på dagen timene skal plasseres. Kommunen kan imidlertid ikke regne om de 12 timene i uken slik at tilbudet over ett år til sammen gir gjennomsnittlig 12 timer gratis SFO per uke.  

Skole

Enklere å ta i mot flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har vedtatt midlertidige endringer i opplæringsloven for å gjøre det enklere for barnehager og skoler å ta imot flyktninger fra Ukraina. 

  • Kommuner må gi opplæring til elevene så raskt som mulig. Fristen for å gi fullverdig opplæring utvides fra én til tre måneder.
  • Kommunene kan organisere opplæringstilbudet for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler (innføringstilbud) uten at eleven eller foresatte må samtykke. 

Endringene trer i kraft 15. juni 2022.

Fraværsgrensen

Fra august vil fraværsreglene gjelde som normalt. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner.

Privatskoleloven erstatter friskoleloven

15. juni 2022 trer den nye privatskoleloven i kraft. Denne erstatter friskoleloven.

Nasjonale prøver

Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker skal få tilbud om å bruke lesestøtte når de skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk og lesing. Gjennomføringsperioden er 5. - 30. september. Her er eksempeloppgaver som lærerne kan bruke for å gjøre seg kjent med de nye prøvene. I løpet av høsten kommer det nye støtteressurser som skolene kan bruke for å følge opp resultatene i nasjonale prøver. 

Kartleggingsprøver 

Elever på 3. trinn skal gjennomføre nye digitale prøver i regning i oktober. I løpet av høsten kommer nye støtteressurser som skolene kan bruke for å følge opp resultatene i kartleggingsprøver. Les mer om kartleggingsprøver. 

Nye læreplaner

1. august blir de nye læreplanene innført for vg3 og enkelte studieforberedende programfag. De nye læreplanene er da innført for alle trinn. Se innføring og overgangsordninger for nye læreplaner.

Mange skoler har jobbet mye med de nye læreplanene. Samtidig har pandemien gjort at ikke alle er kommet like langt. Her finner du hjelp og støtte til å ta i bruk nye læreplaner.

I ungdomsskolen er det kompetansemål etter hvert trinn i matematikk. Vi ønsker dine erfaringer med å sette standpunktkarakter etter denne læreplanen. Svar her (Questback).

Noen læreplaner er endret etter at de ble fastsatt. Se endringer i læreplanene.

Ny læreplan i vg3 elektroreparatørfaget ble publisert i juni.

Til høsten kommer eksempeloppgaver i flere fag som viser hvordan eksamen kan bli våren 2023, både for studieforberedende og yrkesfag.

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Regjeringen har vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Målet med endringene er å styrke samarbeidet mellom velferdstjenestene og sørge for bedre oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familie. Dette innebærer blant annet endringer barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Endringene trer i kraft 1. august 
Vi jobber med en veileder, som vil være klar i midten av september.

Les mer om endringene på regjeringen.no og Lovdata.

Gratis webinarer og konferanser om ulike temaer

I kalenderen på udir.no finner du oversikt om ulike temaer, som du kan melde deg på. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!