Nytt til skolestart 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august.

Planlegging av skolestart ut i fra koronasituasjonen

Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Se trafikklysmodellen med beskrivelse av de ulike nivåene for skole.

Elever som må være hjemme på grunn av sykdom, karantene eller er i risikogruppe, har krav på å få opplæring hjemme. Dette gjelder også på grønt nivå. Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme

Fag og timefordeling

Fag- og timefordelingen skal gjennomføres som normalt, og det er ikke fastsatt midlertidige regler om fag- og timefordelingen for skoleåret 2021-2022.

Midlertidige regler

Stortinget har vedtatt å forlenge det midlertidige regelverket for grunnopplæringen om covid-19 til 1. desember 2021. Se midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.  

Skole

Kompetansepakke om skolemiljø 

Vi publiserer de to første modulene av kompetansepakken om skolemiljø i slutten av august. Frem mot desember publiserer vi de fem siste modulene.  Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om skolemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Se mer informasjon om kompetansepakken

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir innført trinnvis over en periode på tre år. For skoleåret 2021–22 vil alle trinn unntatt vg3 ta i bruk nye læreplaner. På yrkesfag skal læreplanene for vg3 brukes i yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2.

Se alle de nye læreplanene.

Se støtte til å innføre de nye læreplanene.

Se også informasjon om overgangsordninger, innføring og unntak. 

Endringer i eksamen etter nye læreplaner

Elever skal gjennomføre sentralt gitte eksamener etter nye læreplaner (LK20) i nytt digitalt system. For 10. trinn og vg2 er første eksamen i det nye systemet våren 2022.

Vi har publisert eksempeloppgaver for 10. trinn i norsk, samisk, engelsk og matematikk, og for norsk yrkesfag vg2. Eksempeloppgaver i flere fag på vg2 og justeringer av eksempeloppgaver for 10. trinn kommer til høsten.

Endringer i eksamen og eksempeloppgaver

SFO

Ny rammeplan for SFO 

SFO-ene skal ta i bruk rammeplanen fra skolestart høsten 2021. Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og publisert i en digital visning på udir.no. Det er også mulig å bestille en trykt utgave. 

Å ta i bruk en ny rammeplan er et utviklingsarbeid som vil foregå over tid. Vi har stor forståelse for at SFO-er, skoler og kommuner vil trenge tid til å sette seg inn i den nye rammeplanen og planlegge videre prosesser.

1. juli publiserer vi en kompetansepakke om trygt og godt miljø i SFO. 12. august inviterer vi til en digital konferanse om rammeplanen.  

Alt om ny rammeplan 

Redusert foreldrebetaling i SFO 

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt, til også å gjelde for 3. og 4. trinn. Forslaget er på høring, og planen er at ordningen skal tre i kraft 1. august i år. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!