Nytt til skolestart 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til skolestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august.

Planlegging av skolestart ut i fra koronasituasjonen

Det er viktig at barn og unge får være mest mulig på skolen. Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.

På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene

Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå. Se beredskapsplaner for skoleeiere.

Testing kan erstatte karantene for elever

Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. 

Personer over 18 år (både lærere, ansatte og elever/studenter) kan få unntak fra kommunen.

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Skolens personell skal ikke gjennomføre testing.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. Les mer om testing og testmetoder.

Elever som må være hjemme på grunn av sykdom, karantene eller er i risikogruppe, har krav på å få opplæring hjemme. Dette gjelder også på grønt nivå. Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Fag og timefordeling

Fag- og timefordelingen skal gjennomføres som normalt, og det er ikke fastsatt midlertidige regler om fag- og timefordelingen for skoleåret 2021-2022.

Midlertidige regler

Stortinget har vedtatt å forlenge det midlertidige regelverket for grunnopplæringen om covid-19 til 1. desember 2021. Se midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.  

Skole

Kompetansepakke om skolemiljø 

Vi publiserer de to første modulene av kompetansepakken om skolemiljø i slutten av august. Frem mot desember publiserer vi de fem siste modulene.  Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om skolemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Se mer informasjon om kompetansepakken

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir innført trinnvis over en periode på tre år. For skoleåret 2021–22 vil alle trinn unntatt vg3 ta i bruk nye læreplaner. På yrkesfag skal læreplanene for vg3 brukes i yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2.

Alle de nye læreplanene

Støtte til å innføre de nye læreplanene

Innføring, overgangsordninger og unntak 

Nye fagkoder

Endringer i eksamen etter nye læreplaner

Elever skal gjennomføre sentralt gitte eksamener etter nye læreplaner (LK20) i nytt digitalt system. For 10. trinn og vg2 er første eksamen i det nye systemet våren 2022.

Vi har publisert eksempeloppgaver for 10. trinn i norsk, samisk, engelsk og matematikk, og for norsk yrkesfag vg2. Eksempeloppgaver i flere fag på vg2 og justeringer av eksempeloppgaver for 10. trinn kommer til høsten.

Endringer i eksamen og eksempeloppgaver

Todelt eksamen i matematikk 

Eksamen i matematikk forblir todelt frem til våren 2023 – én del med hjelpemidler og én del uten. Bakgrunnen er kritikken vi har fått mot forslaget om å la elevene ha tilgang til hjelpemidler under hele eksamen.

Tilbake til todelt eksamen i matematikk

Veileder for å vurdere kvaliteten i læremidler

Denne veilederen gir dere hjelp til å vurdere kvaliteten i læremidler for alle fag, både trykte og digitale læremidler. 

Se veileder for å vurdere kvalitet i læremidler

Fjernundervisning

Det er ikke vedtatt endringer i reglene om fjernundervisning, og nåværende regler gjelder inntil videre. Fra 1. august kan friskoler benytte fjernundervisning tilsvarende offentlige skoler. Hvis det er nødvendig av smittevernhensyn, kan skolene gi opplæring til elever som er hjemme. Les mer om regler for fjernundervisning. 

SFO

Ny rammeplan for SFO 

SFO-ene skal ta i bruk rammeplanen fra skolestart høsten 2021. Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og publisert i en digital visning på udir.no. Det er også mulig å bestille en trykt utgave. 

Å ta i bruk en ny rammeplan er et utviklingsarbeid som vil foregå over tid. Vi har stor forståelse for at SFO-er, skoler og kommuner vil trenge tid til å sette seg inn i den nye rammeplanen og planlegge videre prosesser.

Alt om ny rammeplan 

Redusert foreldrebetaling i SFO 

Fra 1. august vil redusert foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt også gjelde for 3. og 4. trinn. Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kan komme i tillegg. Reglene gjelder for SFO som kommunene tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!