Nytt til nyttår 2019

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole. Vi oppdaterer saken ut januar om det kommer noe nytt. 

Utdanningsdirektoratet har fått ny logo og nye farger. Fra januar 2019 innfører vi den nye logoen. Vi oppdaterer ikke alle systemene våre samtidig, og i en overgangsfase vil dere finne både ny og gammel logo.

Dette er vår nye logo: 


Nytt for barnehage

ASK i barnehagen 

Vi har laget en veileder for deg som jobber med barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehagen.

Nytt for grunnskole og videregående  

Felles gjennomføringsperiode for nasjonale prøver

Alle nasjonale prøver for 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn, skal fra og med høsten 2019 gjennomføres i en felles periode fra 2. - 27. september (uke 36 - 39). Les mer om felles gjennomføringsperiode.

Nye læringsstøttende prøver i matematikk

I løpet av våren 2019 kommer fem nye læringsstøttende prøver i matematikk. Prøvene skal avdekke misoppfatninger elevene har om tall, tallregning og brøk og prosent. Påmelding og gjennomføring av prøvene skjer i PAS – prøver.  

Reviderte kartleggingsprøver i lesing

Kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn er revidert. Gamle prøver skal ikke brukes lengre. Det er ingen endringer i kartleggingsprøvene i regning. Obligatoriske kartleggingsprøver blir sendt ut til skoler. Prøvene skal gjennomføres i perioden 18. mars – 12. april. Les mer om kartleggingsprøver.  

Eksamen i serbisk og nygresk

Fra og med våren 2019 blir det eksamen i serbisk og nygresk som fremmedspråk, fellesfag og programfag nivå I, II og III.  Her kan du se alle fremmedspråkene privatistene kan ta.

Sentralt gitt eksamen i mediesamfunnet

Våren 2019 kan elever ved utdanningsprogrammet i medier og kommunikasjon bli trukket ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i programfaget mediesamfunnet 3. Faget tilbys første gang skoleåret 2018/19. Her finner du et eksempel på hvordan en eksamensoppgave i faget kan se ut.  

Endring i privatistordningen i felles programfag innen yrkesfaglige utdanningsprogram

Kandidater som får IV i et felles programfag kan ta eksamen i dette programfaget. Det er også mulig å forbedre karakterene i ett enkelt programfag som privatist. Privatistordningen er innført på Vg1, Vg2, og i de Vg3 på yrkesfag der det er ordinær opplæring i skole.

Nettveileder for skolens forebyggende arbeid med selvskading og selvmord

Vi har utviklet en nettveileder om skolens forebyggende arbeid med selvskading og selvmord. Her finner dere ressurser skolen kan bruke og en oversikt over hvem som har ansvar og oppgaver i det forebyggende arbeidet.

Endringer i listen over små verneverdige fag, nå verneverdige tradisjonshåndverksfag


Listen over små verneverdige fag endres fra og med 1. januar 2019. Listen får nytt navn: verneverdige tradisjonshåndverksfag. Kriteriene endres, og fire fag kommer inn igjen på listen. De fire fagene er: Bunadtilvirkerfaget, hovslagerfaget, smedfaget og trebåtbyggerfaget.

Se oversikten over alle verneverdige tradisjonshåndverk 

Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020

Vi fornyer alle læreplanene i skolen. Her kan du lese om prosessen og hva som skjer våren 2019.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!