Nytt til nyttår 2018

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole.

Jente i et klasserom

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen fusjonerer

Fra 1. januar 2018 fusjonerer Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, og blir Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT. Les mer om fusjonen.

Barnehage

Webinarer for ansatte i barnehager

Fra og med januar og utover våren publiserer vi webinarer for dere som jobber i barnehagen. Hvert webinar er omtrent 15 minutter langt, og er knyttet til temaer i rammeplanen. Les mer om webinarene og se oversikt over hva som kommer når.

Nettkurs om mobbing

Nettkurset er en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å forebygge krenkelser, og fremme gode og trygge miljø. Barnehager har mulighet til å melde seg på en pulje som har oppstart i august 2018. Påmeldingen til puljen åpner 15. januar og er åpen frem til 28. februar. Les mer om innhold og påmelding.

Grunnskole og videregående opplæring

Godkjenning av lærerutdanning fra utlandet

Fra 1. januar 2018 vil den nye yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjelde for godkjenningen av de som har rett til godkjenning etter EØS-direktivet (direktiv 2005/36/EF). Over nyttår vil det bli fastsatt noen endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 14-6 til 14-8, slik at det samme ikke er regulert to steder. Det er fremdeles Utdanningsdirektoratet som skal godkjenne alle utenlandske lærere som skal ansettes fast i grunnopplæringen. Les mer under godkjenning av utenlandske utdanninger.

Nye egenvurderingstemaer i RefLex

RefLex er et verktøy for alle som jobber med barnehage og skole. Det hjelper deg å vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven og opplæringsloven. De nye temaene i Reflex gjelder regelverket for skolemiljø, tidlig innsats og spesialundervisning. Disse temaene inngår i nytt felles nasjonalt tilsyn for perioden 2018-2021. Les mer i Reflex.

Statistikkportalen flytter inn på udir.no

I løpet av begynnelsen av 2018, blir det lettere å finne mange av statistikkene til Utdanningsdirektoratet. Funksjonaliteten fra Statistikkportalen flytter inn på udir.no/statistikk. Det betyr at du enkelt kan søke opp statistikkene i søkemotorer på internett eller i søkefeltet på udir.no, og komme rett til tabeller med mulighet til å drille i tallene, dele lenker med ditt utvalg og eksportere tallene for å bearbeide dem videre. Analyser av tallene vil være lett tilgjengelige på samme sted.

Nettkurs om mobbing

Nettkurset er en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å forebygge krenkelser, og fremme gode og trygge miljø. Første pulje for skoler starter i januar 2018. Både barnehager og skoler får mulighet til å melde seg på en ekstra pulje, som har oppstart i august 2018. Påmeldingen til puljen åpner 15. januar og er åpen frem til 28. februar. Les mer om innhold og påmelding.

Eksamen

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!