Nytt til barnehagestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehager. Vi oppdaterer artikkelen ut august om det kommer noe nytt.

Enklere å ta i mot flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har vedtatt midlertidige endringer i barnehageloven for å gjøre det enklere for barnehager å ta imot flyktninger fra Ukraina. Kommunen får nå mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og kan også nedskalere barnehagetilbudet når det ikke lenger er behov for det.

Endringene trer i kraft 15. juni 2022

Ressurser og støttemateriell

Vi har laget en side der vi har samlet nyttige ressurser for dere som jobber med flyktninger eller flerspråklige barn i barnehagen.  Les mer om flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen.

Endringer i barnehageloven

  • Udir kan føre tilsyn med internkontrollen i barnehagen.
  • Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i bank.

Endringer gjelder fra 1. juli. Her finner du en oversikt over endringene.

Vi har oppdatert veilederen om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager, slik at den er i tråd med regelendringene som trer i kraft 1. juli.

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge

Regjeringen har vedtatt endringer i 14 velferdstjenestelover. Målet med endringene er å styrke samarbeidet mellom velferdstjenestene og sørge for bedre oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familie. Dette innebærer blant annet endringer barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Endringene trer i kraft 1. august 
Vi jobber med en veileder, som vil være klar i midten av september.

Les mer om endringene på regjeringen.no og Lovdata.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!