Nytt til barnehagestart 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august.

Planlegging av barnehagestart ut i fra koronasituasjonen

Barnehager skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Barnehager må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Barnehagehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

Stortinget har vedtatt å forlenge midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 til 1. desember 2021.  

Støtteressurser – nye filmer

Vi jobber med nye filmer til støtte i arbeidet med rammeplanen. Noen av filmene er publisert, resten kommer frem mot sommeren. Filmene har forslag til refleksjonsspørsmål som dere kan ta utgangspunkt i for videre diskusjon.

Filmer som er publisert

  • Kreativitet
  • Bevegelsesglede

Filmer som kommer snart

  • Trygg og god barnehagestart 
  • Inkluderende fellesskap 
  • Filosofi i barnehagen 
  • Likestilling og likeverd 

Oversikt over filmer og annet støttemateriell

Kompetansepakke barnehagemiljø

Nå finner du ny støtte til å jobbe med trygt og godt miljø i barnehagen. Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om barnehagemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Det er publisert to moduler nå, og det vil komme mer innhold etter sommeren. Kompetansepakkene er tilgjengelige for alle.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!