Nytt til barnehagestart 2020

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august.

Planlegging av barnehagestart ut fra koronasituasjonen

Fra høsten skal barnehagene planlegge for en mer normal barnehagehverdag med utgangspunkt i gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud. Det er fortsatt barnehageloven som regulerer rammene for barnehagene. Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltakene.

Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene om barnehagehverdagen fremover. Informasjonsskrivet finner du her.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må barnehagene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Barnehageeier må derfor planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredskapsplan for barnehageeier.

Se oppdatert informasjon om koronasituasjonen 

Endringer i barnehageloven

Nå har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven. Endringene, som skal gjelde fra 1. januar 2021, skal bidra til at: 

  • alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
  • alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter
  • kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet
  • Utdanningsdirektoratets skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Her finner du vedtak til lov om endringer for barnehager. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!