Nytt til barnehagestart 2020

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august.

Planlegging av barnehagestart ut fra koronasituasjonen

Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud. Det er fortsatt barnehageloven som regulerer rammene for barnehagene. Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltakene.

Om smittesituasjonen

Nye studier om barn og unges rolle i smittespredning av covid-19 viser at de fleste som er syke, smitter ingen eller veldig få andre. Det er sjelden barn smitter andre barn, og smitte fra barn til voksen forekommer først og fremst innen samme husholdning. Ungdom smitter andre i større grad enn barn.

I Sverige, der barnehager og grunnskolen har vært åpen i hele utbruddsperioden, er det ikke påvist at lærere og pedagoger har høyere risiko for koronasmitte enn andre yrkesgrupper.

Det er rapportert enkelte utbrudd i både barnehager og skoler fra flere land, og vi forventer at det vil komme smitte i barnehager og skoler fremover. Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet. Barnehage- og skoleeiere må ha planer for overgang til rødt tiltaksnivå dersom det blir nødvendig.

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må barnehagene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.

Barnehageeier må derfor planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Se forslag til beredskapsplan for barnehageeier.

Bruk av munnbind

Vi anbefaler ikke bruk av munnbind i barnehagen. Dette gjelder både for barn og ansatte i barnehager.

Informasjon til foreldre

Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene om barnehagehverdagen fremover. Informasjonsskrivet finner du her.

Se oppdatert informasjon om koronasituasjonen 

Endringer i barnehageloven

Nå har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven. Endringene, som skal gjelde fra 1. januar 2021, skal bidra til at: 

  • alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
  • alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter
  • kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet
  • Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Her finner du vedtak til lov om endringer for barnehager. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!