Nytt til barnehagestart 2019

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart. Vi oppdaterer artikkelen ut august.

Nye regler om barnehagemiljø er ute på høring

Forslaget til lovendringer i barnehageloven med forskrifter er ute på offentlig høring med frist 13. november 2019. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med nytt lovforslag våren 2020.

Utvidet gratis kjernetid og ny makspris for foreldrebetaling

I august 2019 vil retten til gratis kjernetid bli utvidet til også å gjelde 2-åringer.
Makspris for foreldrebetaling fra 1. august 2019 er 3040 kroner.

Realfagsløyper

realfagsløyper.no finner dere nye kompetansepakker om hvordan dere kan jobbe med barna og realfag i barnehagen.

Foreldreundersøkelsen i barnehagen – utvidet gjennomføringsperiode

I år er gjennomføringsperioden for foreldreundersøkelsen utvidet. Den er fra 1. november til 20. desember. Vi publiserer resultatene i vår Statistikkportal 15. februar i tillegg at barnehager og kommuner har tilgang til egne resultater gjennom rapportportalen. Her kan du lese mer om foreldreundersøkelsen.

Barn med særskilte behov

Nå kan du raskt få råd fra Statped om å tilrettelegge for og inkludere barn med særskilte behov. Chat, ring eller send en e-post til Statpeds rådgiverteam.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!