Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole. Vi oppdaterer artikkelen ut januar om det kommer noe nytt.

Kvalitet og kompetanse

Vi har publisert nye sider om arbeid med kvalitet og kompetanse. Her finner du råd, verktøy, tilskudd og ressurser til hjelp i utviklingsarbeid i barnehage, skole, SFO, PP-tjenesten og fag- og yrkesopplæring. Les mer om kvalitet og kompetanse.

Nytt for barnehager

Endringer i barnehageloven 

Stortinget har vedtatt følgende endringer i barnehageloven som vil gjelde fra 1. januar 2023:

  • Krav om at hver private barnehage skal være selvstendig rettssubjekt.
  • Ny økonomiforskrift til barnehageloven.
  • Kommunale og private barnehagers lokaler og utearealer skal være samlet.
  • Forbud mot at barnehager eier eller driver annen virksomhet.
  • Meldeplikt for private barnehager.

Her finner du oversikt over alle endringene .  

Magasinet Vetuva 

Vetuva er et magasin som formidler ny skandinavisk barnehageforskning. I årets utgave finner du blant annet artikler om foreldresamarbeid, risikolek for de minste, hvordan de ansatte i barnehagen kan bidra med emosjonell og språklig støtte, og hvordan de kan bidra inn i leken. Magasinet er sendt ut til alle landets barnehager, barnehageeiere og barnehagelærerutdanninger, og er også tilgjengelig digitalt.

Nytt støttemateriell til rammeplanen

Vi har publisert nytt støttemateriell til to av kapitlene til rammeplanen. Dyktige fagfolk møtes til en samtale om samarbeidet mellom hjem og barnehage, og om hvordan barnehagen kan se fagområdene i sammenheng.

Fagprat om samarbeidet mellom hjem og barnehage

Fagprat om barnehagens fagområder

Nytt for skoler

Digitale kartleggingsprøver 

Fra 2023 er kartleggingsprøvene i både lesing og regning digitale. Gjennomføringsperioden på 1. trinn er i uke 11 - 18. Det er frivillige for skolene å gjennomføre prøvene. 

Her kan du lese mer om kartleggingsprøver. 

Støtte til å jobbe med grunnleggende ferdigheter

Støtteressursene skal hjelpe skolen med opplæring i elevenes ferdigheter i lesing og regning. I støtteressursene har vi laget eksempler og refleksjonsspørsmål for de to ferdighetene. Støtten er delt inn slik at dere finner eksempler for begynneropplæring og for resten av grunnskoleløpet. Vi har også utarbeidet støtteressurser i engelsk.

Eksamen etter nye læreplaner for elever og privatister

Våren 2023 er alle eksamener etter nye læreplaner. Dette gjelder både grunnskolen og videregående. 

Her finner du informasjon om endringer i eksamen etter nye læreplaner.

I eksamensplanen for våren 2023 finner du informasjon om hvilket gjennomføringssystem som benyttes for de ulike fagkodene. Det er viktig at de som skal administrere eksamen kjenner til denne oversikten for å planlegge gjennomføringen.  

Endring av tilgang til hjelpemidler i fag med åpent internett

På bakgrunn av den raske utviklingen av automatiske tekstgeneratorer som chatbot stenger vi for åpent internett til eksamen i sju fag inntil videre. Disse fagene vil nå ha tilgang på et utvalg nettressurser slik som man har til eksamen i andre fag. Du kan lese mer om endringen her.

Eksamen etter nye læreplaner for praksiskandidater yrkesfag

Eksamen etter LK20 er digital, og det er ikke lenger mulig å besvare eksamen på papir. Hvis praksiskandidater på yrkesfag ønsker å ta eksamen på papir, må de melde seg opp og ta eksamen etter LK06. Siste sentralt gitte skriftlige eksamen i yrkesfag etter utgått læreplan er høsten 2024.  Her kan du lese om unntakene. 

Nye funksjoner i planleggingsverktøyet

Planleggingsverktøyet for opplæring etter de nye læreplanene har fått to nye funksjoner:

  • oversikt over hvilke deler av læreplanen du har brukt i planene dine
  • pålogging med ID-porten

Her finner du planleggingsverktøyet

Her kan du lese mer om planleggingsverktøyet

Presisering i læreplaner for fremmedspråk

Fra 1. januar 2023 er det gjort endringer i læreplanene i fremmedspråk. Presiseringene gjelder Læreplan i fremmedspråk og Læreplan i fremmedspråk programfag.

Her finner du oversikt over endringene.