Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole. Vi oppdaterer artikkelen ut januar om det kommer noe nytt.

Korona

Det nasjonale tiltaksnivået videreføres på gult nivå i barnehager, grunnskoler og SFOer. Rødt nivå videreføres i videregående skoler og i voksenopplæringen.

Ansatte i skoler og barnehager er unntatt fra smittekarantene i arbeidstiden. De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten. 

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt. Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen for barnehager og skoler finner du her. 

Nytt for barnehager

Økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 1. januar 2022 overtar Utdanningsdirektoratet ansvaret med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunen. Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å føre tilsyn med øvrige reguleringer i barnehageloven.  Les mer om økonomisk tilsyn med private barnehager. 

Kompetansepakke for et godt barnehagemiljø

Tema er psykososialt barnehagemiljø. Du finner kompetansepakken i Udirs kompetanseportal 5. januar.

Forskriftsendringer om tildeling av tilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften. 

Nytt for skoler

Eksamen etter nye læreplaner

Våren 2022 skal en rekke fag ha eksamen etter nye læreplaner i en ny, digital tjeneste. Vi har publisert eksempeloppgaver til eksamen etter nye læreplaner i en rekke fag. Her finner du eksempeloppgaver og mer informasjon.

Fritak for eksamen i skriftlig sidemål på 10. trinn

Fra og med våren 2022 skal elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål kun ha èn eksamensdag i norsk hovedmål. Tidligere hadde elevene to eksamensdager. Her finner du læreplan og forskrift. 

Nye digitale kartleggingsprøver i regning for 1. trinn

Fra våren 2022 kommer det nye digitale kartleggingsprøver i regning. Du finner eksempeloppgaver for kartleggingsprøvene fra 10. januar.  Gjennomføringsperioden er  14. mars - 6. mai.

Nasjonale prøver med ny digital løsning

Fra og med høsten 2022 blir nasjonale prøver gjennomført i ny digital løsning.  Dette får følgende konsekvenser for skolene:

  • Resultatene for nasjonale prøver 2021 blir borte fra PAS-prøver fra 15. mars 
  • Skolene må hente ut sine resultater etter gjennomføring av nasjonale prøver fra PAS-prøver før 15. mars
  • Lenker til tidligere gitte nasjonale prøver og dagens eksempelprøver på udir.no fjernes 15. mars

Nye eksempelprøver for nasjonale prøver publiseres på udir.no i løpet av april. 

Her finner du alt om nasjonale prøver

Kompetansepakke for vg3 opplæring i bedrift

Første uken i januar publiserer vi en kompetansepakke for innføring av nye læreplaner for opplæring i bedrift. Kompetansepakken skal støtte lærebedrifter, prøvenemnder og andre i arbeidet med å bruke, tolke og forstå de nye læreplanene.

Kompetansepakke for trygt og godt skolemiljø

10. januar publiserer vi en kompetansepakke, som skal støtte ansatte og ledere i skolen i arbeidet med skolemiljø og gi økt kompetanse. 

Gratis webinarer om ulike temaer

I kalenderen på udir.no finner du oversikt over gratis webinarer om ulike temaer, som du kan melde deg på.

I januar kan du melde deg på webinarer om

  • Helsesykepleierens rolle i laget rundt eleven
  • Lansering av kompetansepakke om nye læreplaner for fagopplæringen
  • Utforskende naturfag
  • Videreutdanning for lærere studieåret 2022/23

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!