Nytt fra nyttår 2021

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole. Vi oppdaterer artikkelen ut januar om det kommer noe nytt.  

Planlegging av barnehage- og skolestart ut fra koronasituasjonen

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå.

Alle bør følge rådene i smittevernveilederne for barnehager og skoler . Barnehager og skoler må være forberedt på å skifte mellom gult og rødt nivå på kort varsel i tiden fremover.

Se informasjon og koronatiltak for barnehager og skoler

Hjelp til smittesporing

Kommunehelsetjenesten har ansvaret for smittesporing og skal ta kontakt med nærkontaktene hvis en person blir smittet. De vil informere om smitte og hva som gjelder for karantene. Barnehagene og skolene er ikke ansvarlig for smittesporingsarbeidet, men kan gi opplysninger til kommunehelsetjenesten om hvem som går i en klasse, gruppe eller kohort. Dette er ikke opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

 

Nytt for barnehager

Ny barnehagelov

Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Endringene gjelder fra 1. januar 2021. Dette er de viktigste endringene i loven:

  • nytt regelverk om barnehagemiljø
  • internkontroll i barnehagen
  • krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager
  • Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Les mer om endringene i ny barnehagelov her. 

Tilskuddsordning for kollektiv kompetanseutvikling

Barnehageeiere kan søke tilskudd for å utvikle kompetanse. Les mer om tilskuddsordningen.

Nytt for skoler

Eksamen

Det er ny påloggingsside for våreksamen, og kandidater skal på eksamensdagen logge seg på kandidat.udir.no.

Våren 2021 skal elever i Vg1 gjennomføre eksamen etter nye læreplaner i engelsk for studieforberedende og yrkesfag, og i matematikk (P, T, PY og TY). Den viktigste endringen er at det blir større variasjon i oppgavetypene. Elevene skal gjennomføre eksamen i et nytt, heldigitalt eksamenssystem. Vi har publisert eksempeloppgaver, og oppgavene er nå under utprøving. Les mer om endringene i eksamen og se eksempeloppgaver

Endringene i eksamen følger innføringstakten til de nye læreplanene.  Her er en oversikt over når eksamener etter nye læreplaner kommer. 

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Et kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk lanseres på nyåret 2021. Lærere kan bruke verktøyet til å finne ut om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring, hvilken norskopplæring eleven trenger, og når eleven er klar for å gå over til ordinær opplæring.

Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter er utgått

Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter for 4. trinn er utviklet etter gammel læreplan og vil ikke bli oppdatert etter de nye læreplanene. Prøven utgikk derfor i januar 2021.

Tilskuddsordning for kollektiv kompetanseutvikling

Skoleeiere kan søke tilskudd for å utvikle kompetanse. Les mer om tilskuddsordningen.

  

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!