Nytt til barnehagestart 2016

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart 2016. Vi oppdaterer saken når det kommer noe nytt.

Barnehagestart

I høst er det flere tusen barn som har sin første dag i barnehagen. Det er en stor overgang og en viktig tid for barna, foreldrene og de som jobber i barnehagene. Vi har ressurser som kan være til nytte!

De yngste barna i barnehagen 

Tryggare barn med lengre tilvenning, frå Udir-magasinet

Tilretteleggingsmidler

Fra 15. august til 15. september kan barnehageeier for første gang søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som ønsker kompetanseheving.

Tilskudd til svømming

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Vi har fått nye nettsider

Vi har ryddet, slettet og skrevet om en god del av innholdet. Og vi har laget en helt ny struktur.

Håper du finner det du trenger! Og send oss gjerne ris, ros og tilbakemeldinger. 

Nasjonal foreldreundersøkelse

Vi har laget en nasjonal foreldreundersøkelse for barnehager. Høsten 2016 blir undersøkelsen tilgjengelig for alle barnehager fra 1. til 30. november.

Tre nye filmer 

Vi har laget tre nye filmer til filmpakken vår, som tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen.

Barn som fyller ett år i september og oktober

Barn som fyller ett år i september eller oktober har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år (barnehageloven § 12a)

Spesialpedagogisk hjelp

Endringer i barnehageloven

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven. De trådte i kraft 1. august 2016, bortsett fra utvidelse av retten til barnehageplass, som trådte i kraft 17. juni.

Her finner du en oversikt over alle endringene.

Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder er flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven.

Det innebærer også at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2016/2017 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder. Her finner du bakgrunnen for forslaget. 

PP-tjenesten får også plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og kommunen får en tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne.

Tilsyn med enkeltbarnehager

Fylkesmannen kan føre tilsyn med enkeltbarnehager.

Varig dispensasjon

Vi har hatt på høring et forslag om å fjerne kommunens mulighet til å innvilge varig dispensasjon for styrer og pedagogisk leder.

Maksprisen for 2016

Fra 1. januar er maksprisen for foreldre 2 655,- per måned og 29 205,- per år.

Nytt nettsted om mobbing – del logoen på deres nettsider

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at nettstedet skal være lett tilgjengelige for barn, unge og foreldre. Derfor ønsker han at alle barnehager, skoler, deres eiere og fylkesmenn legger nullmobbing.no-logoen på sine egne nettsider, læringsplattformer og lignende innen barnehage- og skolestart. 

Nytt Vetuva

Vetuva er vårt årlige forskningsmagasin med fersk og relevant barnehageforskning fra hele Skandinavia. Les magasinet på nett!  

Ny rammeplan i 2017

Revidert rammeplan vert etter planen innførd i 2017. Les meir om prosessen.

Jobber du i skole eller opplæring?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!